CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarządzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarządzanie klientami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowa wysyłka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

Jakie korzyści można osiągnąć za pomocą programu Cerem?
 • zwiększyć sprzedaż zmiejszając nakład pracy
 • wyodrębnić z posiadanej bazy danych grupy klientów zainteresowanych poszczególnymi projektami
 • kontrolować pracę wyselekcjonowanej grupy użytkowników w danym projekcie
 • analizować przyczyny powodujące zwiększanie lub zmniejszanie się określonej grupy klientów
 • określać preferencje klientów (rodzaj, wielkość i zakres produktów, z których korzystali, korzystają lub potencjalnie mogliby korzystać)
 • kontrolować i optymalizować ponoszone koszty związane z projektem
 • kontrolować i oceniać efektywność pracy poszczególnych użytkowników oraz całych grup
 • ułatwiać tworzenie następnych projektów na podstawie wyników i nabytych doświadczeń z poprzednich projektów
 • analizować "krok po kroku" dany projekt
 • ocenić sprawność działania firmy jako całości
 • zbudować procedury, standardy, wzorce, schematy oraz założyć kryteria do ich oceny i weryfikacji