CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarządzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarządzanie klientami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowa wysyłka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

Umowa licencyjna programu CeReM Personal

1.    Niniejsza Umowa Licencyjna (zwana dalej "Umową Licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "Licencjobiorcą") i firmą Janko-Soft (zwanym dalej "Licencionodawcą"). Przedmiotem niniejszej Umowy Licencyjnej jest BEZPŁATNE użytkowanie programu CeReM Personal (zwanym dalej "Oprogramowaniem"). Poprzez rejestrację na naszej stronie, instalację lub inne użycie Oprogramowania, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej, nie ma on prawa do instalowania oraz użytkowania Oprogramowania.
2.    Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim.
3.    Oprogramowanie dostępne za darmo, bez opłat licencyjnych i opłat za użytkowanie, na zasadach licencji typu freeware. Warunkiem koniecznym do używania Oprogramowania jest zarejestrowanie się na naszej stronie internetowej.
4.    Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Udzielona licencja jest bezterminowa.
5.    Zabrania się także dokonywania zmian i dekompilacji dostarczonego Oprogramowania.
6.    Licencjonodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczone Oprogramowanie, a tym bardziej za jakiekolwiek szkody wynikłe z jego użytkowania, niezależnie od tego, czy było one wykorzystywane zgodnie, czy też nie, z jego pierwotnym przeznaczeniem. Licencionodawca programu nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi.