CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarządzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarządzanie klientami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowa wysyłka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

Dodatkowe funkcje programu CeReM Personal

Szanowni Państwo!

    W najbliższej wersji programu CeReM Personal planujemy udostępnienie dodatkowych modułów i funkcji, dostępnych dotychczas tylko w wersji komercyjnej (CeReM Firma).
    Żeby lepiej przygotować się do tego przedsięwzięcia, chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa.

Jakimi dodatkowymi modułami i funkcjami byliby Państwo zainteresowani oraz jaką maksymalną cenę mogliby Państwo za taki moduł zapłacić:
Ankiety wewnętrzne:      Umożliwia definicję własnych dodatkowych pól opisujących klienta w bazie danych. Dzięki temu można w jednolity sposób gromadzić informacje o kliencie oraz wyszukiwać ich z bazy danych. Informacje w ankiecie mogą być w postaci: tekstu, wartości liczbowej, listy do wyboru lub zaznaczenia wielu opcji.
    Moduł ten będzie przydatny w firmach gdzie informacji o kliencie nie da się zapisać w pierszych dwóch zakładkach karty klienta. Informacją taką może być np.: obszar działania, wielkość firmy, rok założenia, chęć otrzymywania newslettera itp.
Wielobranżowość:      Dzięki modułowi „wielobranżowość” jest możliwość przypisania do klienta wielu branż i działalności. Standardowo istnieje możliwość przyporządkowania do klienta jednej branży oraz jednej działalności. Obie te pozycje są polami słownikowymi.
    Wyszukiwania firm można dokonać np. po branży głównej (ustawionej jako pierwsza na liście w Karcie Klienta) lub po wszystkich branżach do jakich przypisany jest klient.
Import bazy danych:      „Import danych” to rozbudowany moduł programu pozwalający doczytywać dane firm i osób z innych źródeł elektronicznych. ródłem takim mogą być głównie arkusze XLS, zakupione lub posiadane bazy danych. Zakres importowanych danych obejmuje dane teleadresowe, zawarte w pierwszych trzech zakładkach Karty Klienta.
    Podczas wczytywania nowych danych mogą zostać one porównane z już istniejącymi w bazie. Wykryte podobieństwa można pominąć lub dokonać uzupełnienia informacji.
Import emaili:  Funkcja do importu wiadomości email (otrzymanych od klientów) ze skrzynki odbiorczej programu pocztowego.
Eksport zadań:  Funkcja eksportu zadań do wykonania z klientami do programu MS Outlook.
Autoarchiwizacja:  Funkcja do automatycznej archiwizacji danych programu na inny nośnik (np. PenDrive, drugi dysk, komputer).
Jaką formę płatności Państwo by wybrali?
Forma płatności:  Obsługą płatności zajmować będzie się serwis platnosci.pl (firma PAYBACK Sp. z o.o.) obsługująca m.in. przelewy internetowe w serwisie Allegro.pl
Cała procedura zamawiania i otrzymywania kodów aktywacyjnych na wybrane moduły będzie zautomatyzowana.
Czy byliby Państwo zainteresowani zdobywaniem punktów PAYBACK?
PAYBACK:  PayBACK to multipartnerski program lojalnościowy, dzięki któremu klienci systemu mogą otrzymać premię za dokonanie zakupów produktów bądź usług z kilkudziesięciu miejsc na jedno konto.
Zgromadzoną premię - punkty PayBACK - klienci mogą zamieniać na kilkaset, atrakcyjnych nagród oferowanych w Katalogu Nagród PayBACK. Istnieje możliwość wymiany punktów PayBACK na punkty Smart (Shell).
UWAGI: