CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarządzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarządzanie klientami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowa wysyłka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

CeReM. Moduł: Obsługa projektów

    Projekt w systemie CeReM jest to określona akcja marketingowa skierowana do wybranej grupy klientów, która jest obsługiwana przez określoną grupę pracowników spełniających powierzone im funkcje (np. obsługa handlowa, zarządzanie, planowanie itp.). Dla każdego projektu są przypisane:

  • uprawnienia, które definiują funkcje jakie będą spełniać użytkownicy systemu do niego upoważnieni
  • przydziały handlowe oraz własne
  • oferty dla klientów
  • plany finansowe oraz umowy i rozliczenia
  • daty informujące o czasie jego trwania, trwania kontaktów, terminie zakończenia sprzedaży itp.
    Moduł ten może być przydatny w firmach:
  • prowadzących różne działalności (np. sprzedaż i pośrednictwo)
  • prowadzące sprzedaż produktów z odrębych grup (np. sprzedaż materiałów budowlanych i AGD)
  • posiadających odrębe działy do obsługi sprzedaży, marketingu itp.
  • organizujących: targi, szkolenia otwarte i zamknięte, konferencje, sympozja itp.
  • zajmujących się wydawaniem okresowych katalogów i czaspoism