CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarządzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarządzanie klientami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowa wysyłka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

Moduły programu CeReM Firma

    Program CeReM składa się z kilkunastu modułów, które można zestawiać w różnorodnych konfiguracjach. Dzięki temu jest doskonały dla małych firm handlowo-usługowych jak i też dla firm średnich posiadających wydzielone działy handlowe.
    Program licencjonowany jest na ilość osób mających jednoczesny dostęp do programu. Aplikacja moće być zainstalowana na większej ilości stanowisk.
    Program może pracować z bazą plikową DBF (efektywna praca tylko w sieci lokalnej) lub serwerem MS SQL Server 2000/2005 (możliwa praca na bazie lokalnie i przez internet, wersje serwera MSDE/Express są bezpłatne).

 • Moduł podstawowy - zawiera bazę danych, rejestrację kontaktów z klientami, ustalanie zadań do wykonania, zarządzanie użytkownikami oraz ich uprawnienia
 • Korespondencja seryjna - seryjne, automatyczne wysyłanie maili, faksów i przesyłek pocztowych (wraz z etykietami) do wyselekcjonowanej grupy klientów
 • Import danych - zaawansowany moduł do wczytania danych z zewnętrznej bazy np. arkusza XLS
 • Ankiety wewnętrzne - umożliwia definicję własnych dodatkowych pól opisujących klienta oraz ich edycję i filtrowanie
 • Wielobranżowość - możliwość przypisania klienta do wielu branż i działalności
 • Przydziały handlowe - centralne zarządzanie przypisywaniem osób do obsługi klientów
 • Lejek Sprzedaży - dodatek do przydziałów handlowych dający możliwość śledzenia czasów i etapów obsługi klientów (z możliwością indywidualnej definicji opisów etapów)
 • Umowy, rozliczenia - rejestracja przychodów i kosztów związanych z klientami (na wybrany projekt)
 • Obsługa modemu - możliwość zintegrowania telefonii stacjonarnej lub komórkowej z programem (CTI). Automatyczne wybieranie numerów przy pomocy modemu lub urządzenia zgodnego z TAPI oraz szybka identyfikacja rozmówcy w trakcie nadchodzącego połączenia (CallerId)
 • Dokumenty dla klientów – moduł ten umożliwia centralne zarządzanie standardowymi ofertami wysyłanymi do klientów.
 • Bufor klientów - umożliwia zapamiętanie wyświetlonej grupy klientów i użycie jej do wybrania w innym miejscu i czasie
 • Wątki - definicje działań (mini projektów) u klientów z którymi można powiązać zadania i kontakty (wraz z filtrowaniem). Każdy wątek ma automatycznie nadawany idywidualny numer oraz nazwę, typ, aktualny status oraz opis
 • Pozycje, urządzenia klienta - dodatkowa zakładka w karcie klienta umożliwiająca wpisanie i gromadzenie informacji o posiadanych przez klientów urządzeniach i ich parametrach według własnej definicji pól.
 • Autoryzowany Przedstawiciel ERA Biznes - moduł oparty na 'Pozycjach klienta' rozszerzający program o specyficzne funkcje niezbędne w pracy Autoryzowanego Centrum Biznesowego ACB ERA i ich sprzedawców. Wspomaga zamawianie i import raportów wymiany telefonów, ustalanie terminów kontaktów w związku z przedłużeniem umowy (na 4 lub 2 miesiące przed końcem). Raport wymiany telefonów, potwierdzenie aktywacji oraz potwierdzenia aneksów są podczas importu synchronizowane i aktualizowane z przechowywanymi w postaci tabeli danymi (np. według numeru kontraktu, numeru telefonu).
 • Telemarketing - typowy moduł do przeprowadzania akcji telemarketerskich według przygotowanego schematu rozmowy (ankiety) z klientem . Umożliwia przydzielanie, analizę wyników i statystykę obsługi ankietowanych firm
 • Projektowość - umożliwia przyporządkowanie klientów do oddzielnych akcji marketingowych
 • Plany finansowe - sporządzenie, rejestracja i analiza przychodów i kosztów związanych z projektem
 • Akredytacje osób - przypisanie i raportowanie osób akredytowanych w ramach umowy
 • Select Serwer - przyśpieszenie realizacji zapytań do bazy danych (dla bazy plikowej)