CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarządzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarządzanie klientami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowa wysyłka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

CeReM. Moduł podstawowy

    Podstawą programu CeReM jest karta klienta na którą składają się:

  • Dane teleadresowe z możliwością przypisania wielu adresów do jednego klienta, powiązania z oddziałami lub firmami współpracującymi, branża, działalność, asortyment. Dodatkowym udogodnieniem w programie jest funkcja rozpoznawania stopki klienta np. ze strony www, maila. Zaznaczając i kopiując dane do programu stara się on rozpoznać, które dane gdzie należy umieścić (nazwa, adres, telefony...). W ten sposób mamy możliwość szybkiego i bezbłędnego uzupełnienia podstawowych informacji o firmie.
  • W kolejnej zakładce są dane dotyczące osób z danymi teleadresowymi: telefonami, faksami, mailami oraz stroną www klienta. W przypadku jej braku system stara się wyszukać informacje o firmie z podstawowych przeglądarek internetowych.
  • Obszerny notes do opisu klienta, do gromadzenia przeróżnych informacji dodatkowych o kliencie
  • Jedna z najbardziej istotnych zakładek jest zakładka „Kontakty”. Zawiera ona zadania do wykonania oraz historię wykonanych kontaktów w postaci zarejestrowanych rozmów telefonicznych, wysłanych lub odebranych faksów, maili i notatek ze spotkań z klientami.
  • Podczas rejestracji każdego kontaktu jest ustalane zadanie do wykonania z klientem według zasady: każdy kontakt powoduje następny. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest kategoryczna odmowa potencjalnego klienta. W tym przypadku ustalone zadanie czyli następny kontakt można usunąć.
  • Rejestracja rozmowy telefonicznej służy odnotowaniu tego wydarzenia, by w przyszłości mieć wgląd w całą historię rozmów. W przypadku pracy zespołowej ma to jeszcze większe znaczenie ponieważ informacja nie jest zgromadzona na kartkach i w głowach pojedynczych osób, tylko może być wykorzystywana przez innych handlowców kontynuujących współpracę z klientem. Podczas rejestracji każdego kontaktu jest wgląd w całą historię rozmów z klientem oraz wysłanych do niego załączników i dokumentów.
  • Bezpośrednio z programu można też wysyłać wiadomości email oraz faksy. Funkcje te są realizowane przez dodatkowe oprogramowanie np. program Outlook lub WinFax.
    Moduł podstawowy zawiera również organizator pracy użytkownika, umożliwiający systematyczną obsługę klientów (wraz z opcją jego wydruku). Dodatkową formą przedstawienia zadań do wykonania jest tygodniowy plan pracy użytkownika.

    Daje też możliwość przeglądania bazy danych według dowolnych kryteriów np.: danych o klientach, osobach i stanowiskach zajmowanych w firmie, telefonach, adresach, rodzajach działalności, branżach i innych informacjach zawartych w bazie danych. Wybraną w ten sposób grupę klientów można też eksportować do pliku w formacie XLS.

    Funkcja przeglądania kontaktów daje możliwość odszukania zarejestrowanego kontaktu z klientem według podstawowych kryteriów. Np. wszystkie kontakty z Panem Kowalskim, wszystkie spotkania, itp.

    Wersja sieciowa posiada funkcję zarządzania użytkownikami programu i ich grupami oraz nadawanie uprawnień do poszczególnych funkcji oraz modułów. Żeby program był jak najbardziej przejrzysty funkcje do których użytkownik nie ma dostępu nie są widoczne.

Nasz darmowy program CeReM Personal najlepiej ilustruje wszystkie funkcje tego modułu oraz daje naszym klientom możliwość wstępnego zapoznania się z naszym oprogramowaniem.