CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarządzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarządzanie klientami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowa wysyłka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

CeReM. Moduł: Przydziały handlowe

    Moduł programu służący do centralnego przypisywania osobom z działu handlowego wybranych firm, z którymi będą się kontaktować w ramach danego projektu. Powstanie przydziału spowoduje powstanie u osoby obsługującej wpisu do organizatora pracy. Zadanie takie nie będzie mogło być usunięte (może być zastępowane innym), dopóki nie zostanie określony rezultat obsługi klienta: pozytywny (w postaci umowy) lub negatywny (z wymogiem określenia powodu odmowy). Takie działanie nie pozwoli zapomnieć o kontakcie z firmą dopóki nie stanie się ona naszym klientem.

    Elementem tego modułu będzie dodatkowy klawisz w menu głównym o nazwie "Przeglądanie moich klientów". Będzie to przeglądanie bazy danych klientów przydzielonych do użytkownika. Dzięki temu będzie łatwiej wyszukać firmę handlowcowi oraz ocenić jakich i ilu ma klientów pod swoją opieką.

    Moduł ten będzie przydatny w firmach, w których jest wyodrębione stanowisko kierownika handlowego mającego pod swoją opieką handlowców. Do dyspozycji takiej osoby będzie analiza pracy podlegających mu osób, wgląd w ich plany pracy oraz wykonane kontakty.

    Innym rozwiązaniem przydziału handlowego może być moduł "Przydział handlowca". Jego zastosowanie jest ograniczone do użycia go bez modułu "Projektowość". Nie ma tam centralnego zarządzania przydziałami, podsumowania i rejestracji rezultatów. Jest możliwość przydzielenia firmy bezpośrednio w karcie klienta (występuje to jako dodatkowe pole na pierwszej zakładce).