CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarządzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarządzanie klientami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowa wysyłka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

CeReM. Moduł: Korespondencja seryjna

    Kolejnym modułem, zawartym również w bezpłatnej wersji CeReM Personal, jest „Korespondencja Seryjna”. Tak jak sama nazwa wskazuje służy do seryjnego, automatycznego wysyłania do wyselekcjonowanej grupy klientów: maili, faksów i przygotowywania przesyłek pocztowych wraz z etykietami adresowymi i kopertami.

    Pierwszym etapem w przygotowywaniu korespondencji jest wybranie typu korespondencji do wykonania, kolejnym wybór klientów i osób do których będzie kierowana.

    Następnym krokiem jest akceptacja wybranej grupy osób oraz przejście do przygotowania i wysłania korespondencji. Program sam dobiera typ kontaktu według ustalonego przez użytkownika schematu (np. wyślij mail a jak go nie będzie to faks lub przesyłkę pocztową).

    W związku z korespondencją można ustalić też zadania do wykonania (np. w przypadku wysłania wstępnej oferty) lub nie ustalać zadań (np. wysyłka aktualnych informacji o firmie, zmianie adresu, życzeń świątecznych itp.)

    Ostatnim krokiem w wykonaniu korespondencji seryjnej jest ustalenie dokumentów do wysłania, ustalenie treści wiadomości email, wydrukowanie za pomocą programu Word etykiet adresowych lub kopert. W przypadku załączenia dokumentów z programu, przy użyciu składników dokumentów zdefiniowanych w programie (moduł „Dokumenty dla klientów”), każda kopia wysyłki może zawierać dane zawarte w karcie klienta.