CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarządzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarządzanie klientami, korespondencja seryjna, wysyłka email, masowa wysyłka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

CeReM. Moduł: Import i porządkowanie danych

    „Import danych” to rozbudowany moduł programu pozwalający doczytywać dane firm i osób z innych źródeł elektronicznych. ródłem takim mogą być arkusze XLS, zakupione lub posiadane bazy danych. Dodatkowo można też importować klientów dodanych w programie do tzw. „poczekalni”.

    Zakres importowanych danych obejmuje dane teleadresowe, zawarte w pierwszych trzech zakładkach Karty Klienta. Podczas dopisywania nowego klienta są dostępne funkcje sprawdzenia nazwy i adresu klienta, żeby nie wpisywać go ponownie. Klawisz do rozpoznania stopki klienta oraz możliwość wyszukania strony www. Dane wprowadzone za pomocą tego formularza zostają zapisane we wspominanej już „poczekalni”.

    Podczas wczytywania nowych danych, zarówno z źródła zewnętrznego oraz „poczekalni” mogą zostać one porównane z już istniejącymi w bazie na zasadzie każdy doczytywany rekord jest porównywany ze wszystkimi już istniejącymi oraz z właśnie doczytywanymi. Odpowiednie ustawienie filtra porównywania po nazwie firmy, adresie, osobach, telefonach i numerach NIP zagwarantuje niepowtarzalność rekordów znajdujących się w bazie danych.

    Każde podobieństwo wykryte przez program można pominąć lub dokonać uzupełnienia informacji o kliencie lub osobie kontaktowej. W ten sposób można łatwo i skutecznie utrzymać bazę danych bez powielonych informacjach o klientach.